Lieko dūņu atūdeņošana

Dūņu likvidācija

Lai likvidētu pārpalikušās dūņas, BCTS ir iemontēta dūņu atūdeņošanas iekārta (hidrofobs maiss). Maisu jāuzstāda tādā veidā, lai ūdens notecētu denitrifikācijas vai nitrifikācijas zonā (tikai ne separācijas zonā).

Dūņu atsūknēšana

Dūņas tiek atsūknētas no attīrīšanas procesa hidrofobā maisā ar aeroliftu palīdzību. Aerolifti ieslēdzas atveroties vārstulim uz gaisa sadalītāja. Atsūknētais daudzums ir atkarīgs no tā koncentrācijas (veiktais sedimentācijas tests pēc 30 minūtēm) un brīvās vietas maisā. Procesa sedimentāciju jāuztur diapazonā no 400 ml.l -1 līdz 600 ml.l-1 , bet ne mazāk kā 200 ml.l-1

Pārpalikušo dūņu daudzums :

Pārpalikušo dūņu daudzums, ja ir 4 iedzīvotāji, tiek noteikts sekojošā veidā:
4x0,060 kg. BSP5.d-1 x 0,35 = 0,084 kg.NL.d-1x 30 dienas = 2,52 kg.NL/mēnesī.

Ja dūņu sabiezēšanās koncentrācija ir ap 20 kg.m-3 , tad pēc tam jāatsūknē dienā 4,2 l, vai nedēļā 29,4 l maisā. Procesā iespējama mēneša akumulācija. Šajā laikā sedimentācija palielinās no 400 ml.l-1 līdz 600 ml.l-1.

Pēc sabiezēšanās maisā, līdz 18% no apjoma, paliek
diena = 0,48 l
nedēļa = 3,27 l
mēnesis = 14,0 l
gads = 168,0 l

Maisu skaits: 2 - 4 gadā. Kad maiss ir pilns ar dūņām, to izber, izskalo ar ūdeni un izmantojas atkārtoti. Var izmantot 3-4 reizes.