Bioloģiskie preparāti

Ar dabīgo vielu palīdzību tiek veikta bioloģisko procesu vadības uzlabošana. Piemērotas pilsētas BCTS, rūpnieciskiem notekūdeņiem, pārtikas un lauksaimniecības ražošanas (gaļas apstrāde, kautuves, piena pārstrādes, alus darītavas) notekūdeņiem.

Aerācijas rezervuāros samazina dūņu indeksu un uzlabot dūņu biocenozi. Anaerobos procesos efektivitātes paaugstināšanai un putu rašanās novēršanai. Tauku un smakas likvidēšanai.