Mērīšanas objekti

Sertificēts, attīrīto notekūdeņu patēriņa mērītājs atklātos kanālos.

Izmērāmie lielumi:

  1. Momentāns patēriņš l/s
  2. Diennakts patēriņš Q24 m3/diennaktī
  3. Arhīvs (30 diennakšu laikā, sākot no gada sākuma..)
  4. Ūdens līmeņa mērīšana notekakā
  5. Uzkrājējs