Ekonomiskās konsultācijas, projektu izstrādāšana

SIA „Ekoservis Lat” nodarbojas ar notekūdeņu attīrīšanas iekārtu projektēšanu, ražošanu, uzstādīšanu un servisu sākot no privātmājām līdz ciematiem.

Mēs Latvijā esam pārņēmuši pieredzi un strādājam ar Slovāku firmas „Ekoservis” izstrādāto notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģiju, kas nepārtraukti tiek pilnveidota. Realizēti daudzi gan sadzīves, gan rūpnieciskie notekūdeņu objekti sākot ar privātmāju līdz pilsētu attīrīšanas iekārtām. Liela pieredze attīrīšanas tehnoloģiju izstrādē un uzstādīšanā Eiropas Savienībā: Slovākijā, Lietuvā, Polijā, Ukrainā, Horvātijā u.c.

Labprāt veiksim darbus, kas saistīts ar notekūdeņu attīrīšanu, attīrīšanas iekārtu renovāciju vai būvniecību, tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošanu un tehnisko projektu izstrādi ūdenssaimniecības objektiem.

SIA „Ekoservis Lat” veic arī dažādu projektu sagatavošanu ES fondu, valsts investīciju piesaistei.

Labprāt sniegsim Jums atbildes un palīdzību, kas saistīts ar notekūdeņu attīrīšanu, attīrīšanas iekārtu renovāciju vai būvniecību, tehniski ekonomisko pamatojumu sagatavošanu un tehnisko projektu izstrādi ūdenssaimniecības objektiem.

Priecāsimies par sadarbību!