Aerācijas elementi

Skābekļa pievadīšana attīrīšanas procesiem, dīķiem un citām ūdenskrātuvēm.

Aerācijas elementus izmanto:

  • Jaunu BCTS celtniecībai
  • Esošo BCTS rekonstrukcijai un intensifikācijai
  • Ūdens sagatavošanai
  • Suspensiju sajaukšanai rezervuāros
  • Skābekļa pievadīšanai dīķiem un citām ūdenskrātuvēm