Modulārā tipa notekūdeņu attīrīšanas iekārtas

BCTS konteineru attīrīšanas iekārtas paredzētas sadzīves vai rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanai. Tipiski piemēri ir ciemati, ražošanas uzņēmumi, pilsētas u.t.t.

Attiecīgi iekārtu izmēri paredzēti noteiktas jaudas notekūdeņu pārstrādei diennaktī no 500-6000 iedzīvotāju ekvivalentam, ievērojot diennakts noslodzi: Q=150 litri un BSP5 piesārņojums 60/g/diennaktī uz vienu iedzīvotāju.

Attīrītā ūdens augstā kvalitāte dod ieslēju to novadīt augsnē vai lietus kanalizācijā, vai izmantot kā tehnisko ūdeni.

Kompaktie mazie izmēri atvieglo celtniecību, iespējama darbība gan nosegtās telpās, gan daļēji atvērtā, nenosegtā veidā.