Attīrītā ūdens kvalitāte, sertifikāti un garantija

Attīrītā ūdens kvalitāte izplūdē ir ļoti augsta, turklāt attīrīšanas efekts saskaņā ar rezultātiem ir diapazonā starp 90 un 98%. Attīrītā ūdens augstā kvalitāte pieļauj tā iepludināšanu recipientā, lietus kanalizācijā vai augsnē vai tā izmantošanu tehnoloģiskā ūdens veidā.

Parametri

 

BCTS 1-6

ĶSP

mg/l

45 - 60

BSP5

mg/l

25 - 35

Suspendētās vielas

mg/l

20-40

BCTS TEHNOLOĢIJA DOD IESPĒJU:

  • Veikt efektīvu rekonstrukciju, modernizāciju
  • Pabeigt vecu vai nestrādājošu attīrīšanas iekārtu celtniecību
  • Izmantot esošos rezervuārus un objektus
  • Ietaupīt investīciju, ražošanas un ekspluatācijas izmaksas

Sertifikāti, garantija

Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas tehnoloģija izstrādāta Slovākijas firmā Ekoservis.

Latvijas republikas Veselības ministrijas Veselības inspekcijas higiēnas novērtējums Nr. 63 un Nr.64.

Attīrīšanas iekārtām ir EK atbilstības deklerācija, kas apliecina atbilstību STANDARTS LVS EN 12566-3+A1:2009.

Būvizstrādājuma sākotnējās pārbaudes ziņojums Nr.S03/070050/0907/SB. Sertifikāts №. 0019/104/2/2012 un Atbilstības sertifikāts №. 0902A/02/0036/1/C/C03, ISO 9001:2000.

Garantija: BCTS kā vienības garantijas termiņš ir 48 mēneši. Kompresora garantijas termiņs – 24 mēneši.

Nodrošinām garantijas un pēcgarantijas servisu.

Iekārtas darba ilgums ir neierobežots.