Attīrīšanas tehnoloģija

BCTS tipa attīrīšanas iekārtas ir ceturtās paaudzes attīrīšanas iekārtas. Apvieno vienā rezervuārā visas attīrīšanas funkcijas.

Notekūdeņu attīrīšana notiek bioloģiskā veidā polipropilēna rezervuārā – BIOLOĢISKAJĀ REAKTORĀ.

Bioloģiskajā reaktorā integrētas visas bioloģiskās attīrīšanas pakāpes: denitrifikācija, nitrifikācija un separācija.

Bioloģiskās attīrīšanas process tiek regulēts automātiski, tā automātiski reaģē uz ieplūdes izmaiņu, kā arī piesārņojuma koncentrāciju diennakts, nedēļas un ilgākā posmā.

BCTS 1-6 strādā kā ilgstoša aerācija ar pilnīgu dūņu stabilizāciju, ar dūņu masas filtrāciju separācijas zonā.

Attīrīšanas process

Notekūdeņi, ar mērķi sasmalcināt rupjos atkritumus, ieplūst uztveres grozā, kur sākas attīrīšanas process. Cietie netīrumi sadalās šķidros, pievadot mikroorganismus ar dūņu recirkulācijas palīdzību un arī intensīvi pārvietojot tos ar gaisa palīdzību. Attīrīšanas procesā tādejādi tiek ievadīti apstrādāti notekūdeņi kā barojošas substrāti baktērijām.

Sagatavotais ūdens ar aktīvām bioloģiskām dūņām paštecē nonāk denitrifikācijas zonā, kur likvidējas slāpekļa piesārņojums. Tālāk notekūdens caur atveri šķērssienas augšējā daļā nonāk nitrifikācijas zonā, kur ar intensīvas sīkburbulīšu aerācijas palīdzību notiek bioloģiskās attīrīšanas process.

Tādā veidā attīrītie notekūdeņi ar dūņu substrātu pārtek šķērssienas apakšējā daļa uz separācijas zonu, kur samazinās maisījuma kustības ātrums, kā rezultātā notiek dūņu pārslu nostādīšanās, atdalīšanās no tīrā ūdens. Attīrītais ūdens no ūdens līmeņa notek notekā, dūņu pārslas nosēžas rezervuāra dibenā, no kurienes ar aerolifta palīdzību pārsūknējas ieplūšanas zonā un atpakaļ attīrīšanas procesā. Gaiss bioloģiskās attīrīšanas procesam tiek nodrošināts ar kompresoru, ar automātisku gaitas vadību uz tā vadības pults.

Pārpalikušās (liekās) dūņas tiek atsūknētas no procesa ar aeroliftu uz atūdeņošanas iekārtu (hidrofobs maiss), kas ierīkots rezervuārā un kur dūņas sabiezē 18% no sausā pārpalikuma. Atūdeņošanas procesa ūdens ieplūst atpakaļ attīrīšanas procesā.

Pārpalikušajām dūņām nepiemīt negatīvs sensorisks pārākums, tā tālāk nesadalās, var likvidēt cietā vai šķidrā stāvoklī. Cietā veidā tās var izmantot kā mēslojumu vai arī var izmest kopā ar komunālajiem atkritumiem.

Attīrīšanas procesa vadība ierīkota tā, lai būtu iespējams patstāvīgi regulēt gan skābekļa koncentrāciju denitrifikācijas un nitrifikācijas procesos, gan biomasas recirkulāciju procesā. Sistēma var tikt programmēta ekspluatācijas vajadzīgajā režīmā reālā laikā atkarībā no noslodzes.