Priekšrocības
 • Vienā rezervuārā integrēti visi notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas procesi
 • Attīrītā ūdens augstā kvalitāte
 • Kompleksi stabilizētas dūņas, pazemināta dūņu izstrādāšana
 • Bez smakām un gaisa piesārņojuma
 • Darbība bez trokšņa
 • Ekonomiska ekspluatācijā
 • Zemās investīcijas
 • Nelielā nepieciešamā platība
 • Iespēja uzstādīt uz jebkura reljefa
 • Minimāli celtniecības darbi
 • Ātra montāža un nodošana ekspluatācijā
 • Vienkārša apkalpošana un ekspluatācija automātiskajā, mehāniskajā vai manuālajā vadībā
 • Iespēja risināt notekūdeņu problēmu pa posmiem