Attīrītā ūdens kvalitāte, sertifikāti un garantija

Attīrītā ūdens kvalitāte

Attīrītā ūdens kvalitāte izplūdē ir ļoti augsta, turklāt attīrīšanas efekts saskaņā ar rezultātiem ir diapazonā starp 90 un 98%. Attīrītā ūdens augstā kvalitāte pieļauj tā iepludināšanu recipientā, lietus kanalizācijā vai augsnē vai tā izmantošanu tehnoloģiskā ūdens veidā.

Parametri

 

BCTS 1-6

ĶSP

mg/l-1

35 - 45

BSP5

mg/l-1

15 - 25

Suspendētās vielas

mg/l-1

15 - 25

Sertifikāti, garantija

Notekūdeņu bioloģiskā attīrīšanas tehnoloģija izstrādāta Slovākijas firmā Ekoservis.

Valsts aģentūras „Sabiedrības veselības aģentūras” Produkta higiēniskais novērtējums Nr. 169.

Sertifikāts №. 00552/104/2/2002 un Atbilstības sertifikāts №. 0902A/02/0036/1/C/C03, ISO 9001:2000.

Garantija: BCTS kā vienības garantijas termiņš ir 48 mēneši. Kompresora garantijas termiņs – 24 mēneši.

Nodrošinām garantijas un pēcgarantijas servisu.

Iekārtas darba ilgums ir neierobežots.